Comancheria - Marthe Thorshaug

Fotogalleriet inviterer til Marthe Thorshaugs utstilling "Comancheria". Det er kunstnerens første separatutstilling i Norge. Utsillingen er åpen 15. februar. – 11. mars og presenterer en serie fotografier og en kortfilm og som utspiller seg i Comancheria, indianernes historiske rike i USA.

Filmen omhandler en gruppe unge Comanche indianere som forbereder et Sweat-lodge rituale. Dette fører oss ut på en rundreise i dagens Comancheria, hvor vi støter på en rekke karakterer underveis. En gjennomgangsfigur er The Chief, som fungerer som en historieforteller og veileder gjennom filmen. Alle filmens karakterer spilles av autentiske personer, og dagens leder for Comanche Nation, Wallace Coffey, figurerer som The Chief.

Comancheria benytter seg både av fiksjonsfilmen- og dokumentarfilmens virkemidler, og anvender lekent elementer fra blant annet western-filmer og roadmovies. Også i Thorshaugs tidligere filmer søker kunstneren å la de dokumentariske elementene forvirre og farliggjøre fiksjonen og vice versa. Ved å viske ut skillene mellom det fiktive og det reelle, trer nettopp forestillingen om et nytt Comencheria frem. Fotografiene, kalt Epilogue, representerer på sin side scener som ikke er med i filmen, men som antyder ulike retninger historien kan ta.

Comancheria viser oss et alternativ til det stigmatiserte og ufarliggjorte bilde av indianere i dagens USA, forbundet med store sosiale og økonomiske problemer. Vi får se at Comanche indianerne har reorganisert seg og er i ferd med å skape seg en ny kulturell og sosial identitet. Filmen gir en ulmende følelse av at indianeren er tilbake på krigsstien, og uttrykket ”The New Frontier” har allerede begynt å sirkulere. I sammenblandingen av ulike virkelighetsnivåer viser kunstneren også hvordan amerikansk historie i stor grad har blitt til i grenselandet mellom fakta, fiksjon, propaganda og myte.

Marthe Thorshaug (f. 1977) avsluttet sin utdannelse ved Statens Kunstakademi/Kunsthøgskolen i Oslo i 2003.

Fotogalleriet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar