Slipp folket løs....

Olav Anders Øvrebø har intervju i forbindelse med artikkelen om opphavsrettens irrganger som Jon Hoem skrev for Vox Publica. Ifølge tittelen bør folket slippes løs på de levende bildene. Bakgrunnen for dette er troen på at tilgjengeliggjøring av audiovisuelt materiale kan utløse engasjement, kreativitet, og målrettet innsats fra interesserte brukere. Statsarkivet i Bergen blir trukket fram som et eksempel på noen som har evnet å trekke veksler på frivilliges innsats i tilknytning til Digitalarkivet.

- Akkurat det samme ville opplagt vært tilfelle i forhold til gammelt filmmateriale. Det å kunne skrive hva som er bakgrunnshistorien til en liten snutt i en gammel filmavis - det er klart det er mange mennesker, kanskje ikke minst eldre, som faktisk har kunnskap om hva som skjedde, og kan tilføre ekstra informasjon. Potensialet til å få til sånne ting er der når innholdet er åpent tilgjengelig. Men det forsvinner langt på vei når man legger streng kontroll på tilgang og gjenbruk.

Dette resonnementet henger sammen med spørsmålet om hva NRKs rikholdige TV- og radioarkiv skal brukes til. Mens to tredeler av radioarkivet er digitalisert, har en knapt begynt på TV-arkivet. Finansieringen av dette løftet er ikke avklart. Men det er heller ikke klart hvor mye av materialet - om noe - som vil bli gjort fritt tilgjengelig for nedlasting og gjenbruk.

- Å kreve en åpenhet til alt, det er ikke særlig realistisk. Men å ha åpenhet til NRKs nyhetsmateriale fordi det er lisensfinansiert, og åpenhet til gammelt materiale fordi det er falt i det fri og til syvende og sist også produsert med våre skattepenger, det hadde vært en bra sak, både utdanningsmessig og kulturpolitisk sett, sier Hoem.
Betydningen av tilgangen til mediemateriell, som kan gjenbrukes, er en tilnærmet gratis vei til digital kompetanse, og, som det påpekes i den første kommentaren til artikkelen: Dersom ikke fjernsynsselskapene kommer på banen tar folk saken i egne hender.

Bill Gates tror dagens TV dør, og at nettet overtar de dominerende markedene i løpet av få år. På nettet er premissene lagt av YouTube og lignede tjenester. Det er like greit å forberede seg på den virkeligheten med det samme, og tenke ut hvordan dette kan utnyttes positivt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar