Søker bilder til NM i Fotofikling

NRK skal for annen gang arrangere NM i fotofikling - denne gang i samarbeid med FOTOGRAFI 2007. I den forbindelsen er NRK på jakt etter bilder som kan bli brukt som manipulasjons-utgangspunkter for konkurransen. Dette dreier seg altså ikke om bilder til konkurransen, men bilder som skal være utgangspunkt for manipuleringen.

Sparsomt betalt er det, men her det neppe det som kommer til å telle mest.

Her er noen ønsker/krav som stilles til de fire-fem bildene som vil bli brukt:
  • Bildet må være tatt av deg, slik at du har alle rettighetene til bildet.
  • Bildet må være i breddeformat, minimum 1600 punkters bredde.
  • Bildet bør ha ett fokus. Altså ett hovedelement, så det er tydelig hva som er oppgaven. (For eksempel ikke et bilde av en hund ved siden av en katt).
  • Det kan være et helt dagligdags objekt, en situasjon, eller en person som er i bevegelse.
  • Det bør være overkommelig å klippe ut hovedelementet. Halvgjennomsiktige flater, eller for mye småtterier som for eksempel sykkeleiker blir et hakk for vanskelig for de fleste.
  • Du må være klar over at bildet vil bli manipulert og ?herjet? med. Rettigheten til det manipulerte bildet vil forbli hos den som har manipulert det.
  • NRK betaler et honorar på 600 kroner for denne engangsbruken, i tillegg får du en NRKs humor-DVD.
  • Utgangsbildet og en del av de manipulerte bildene vil bli lagt ut på NRKs nettsider og vil kunne bli brukt på FOTOGRAFI 2007, 2. ? 4. mars i Oslo.
Har du bilder som egner seg og har du lyst til å være med på prosjektet? Da sender du fil(er) i jpeg-format til:

nettunderholdning@nrk.no

Om kort tid får du også muligheten til å delta i selve konkurransen ? følg med!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar