Photo Finnish

Photo Finnish - The Helsinki School vises på Stenersenmuseet 9. februar - 29. april 2007.

Utstillingen belyser den samtidsorienterte fotobaserte kunsten. Det er en av de største presentasjoner i Norge av et fotografisk felt på dette nivået.

Blant de nesten 30 deltakende kunstnere merker vi oss Ilkka Halso, Nanna Hänninen, Sanna Kannisto, Sandra Kantanen, Pertti Kekarainen, Ola Kolehmainen, Riitta Päiväläinen och Santeri Tuori, som allerede har fått sine store internasjonale gjennombrudd. De nevnes idag med den samme store respekt som den Becherske Düsseldorfskolen og etablerte navn som Andreas Gursky, Candida Höfer och Thomas Struth.

Med få unntak presenteres kunstnerne i Norge for første gang.

Kurator for utstillingen er Timothy Persons, studierektor ved Konstindustriella Högskolan i Helsinki

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar