Google Image Labeler

Bildesøk er et svært komplisert felt, ikke minst fordi det er vanskelig å finne ut hva et bilde faktisk inneholder. I et forsøk på å gjøre noe med dette har Google lansert Image Labeler som en utvidelse av Googles bildesøk.

"Spillet" går ut på at du blir koblet mot en annen person, og begge blir vist de samme bildene samtidig. Resultatene benytter Google til å forbedre sitt bildesøk, slik at de har ord som beskriver bildene mer nøyaktig enn konteksten de blir brukt i på nettsider.

Google forbedrer bildesøk

Kommentarer