- Fotografer er proteksjonister....

Tidligere redaktør for Foto.no, CF-Wesenberg, gjør seg noen tanker om fotografiets possisjon, og beskriver hvilke erfaringer han har gjort av å bli kjent med de forskjellige fotomiljøene i Norge:

SE - Jeg tror på fotografiet som kommunikasjonsformidler og kulturbevarer. Jeg tror at menneskets glede ved å beherske fotografi, er en av løsningene for å styrke menneskets selvtillit og forståelse av den verden vi lever i.
/../
For 10 år siden var verden trygg og analog. Det å jobbe som profesjonell fotograf satte bestemte krav til kunnskap. Det var lettere å se KVALITETS forskjell på bildene tatt av en amatør og profesjonell. Alt var forankret ned i en håndverks tradisjon.

I dag kjøper du en telefon og får med et kamera på kjøpet. Dette ekstra øyet kan brukes til å bevare dine minner, men for de fleste fungerer dette som et leketøy. Der er mer fokus på billige megapixler, enn bevisstheten rundt bruken av fotografi.


- Fotografer er proteksjonister som er redde for å tråkke på andres tær! - fotografiens-hus.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar