Etablering av Stiftelsen SE

Stiftelsen som nå lanseres har som formål å arbeide for samfunnets utvikling og forståelse av fotografiet. De går nå ut med en invitasjon til å være med å danne grunnkapitalen på 100 000 kroner, der de som betaler innen 15. desember får sitt navn med i stiftelsesdokumentet.

Fotografiet er nå en stadig viktigere del av alles hverdag. Vi er en gruppe som mener at samfunnet i enda større grad enn i dag, kan ha nytte og glede av fotografiet, i sine mange former. Fotografiet er blant mye annet en viktig kommunikasjonsdriver, informasjonsbærer, kulturformilder, kulturbevarer og en kunstnerisk uttrykksform.

Nesten et titalls organisasjoner/foreninger/forbund har gjennom mange, mange år lagt ned et verdifullt og viktig arbeid for fotografiet og for sine medlemmer. Vi tror at enda mer kan gjøres ved å danne en frittstående stiftelse, med visjoner utover det enkelte mennesket, og utover yrket og foreningene.


Knut Førsund, leder i stiftelsen Se, er intervjuet av Foto.no hvor han forteller at SE skal munne ut i konkrete prosjekter.

I ca. 2011 skal Deichmanske bibliotek fraflyttes. Et av Ses mål er å etablere et fotografisk kraftsenter der. Se ser på Deichmanske som et naturlig sted for en fotografisk høyskole og et fotografisk bibliotek.

Et annet prosjekt er "Foto i skolen": Fotografi og bildeforståelse i all klassetrinn, mens et tredje prosjekt er ?Moment Norge?, hvor 50 yrkesfotografer vil inviteres til å dokumentere livet Norge og ?Klikk Norge? hvor amatører inviteres til å bygge opp en bildebase.

SE.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar