Picture Archiving and Sharing Standard

Specification will facilitate the development of compatible products and services to help insure consumer's future enjoyment of digital pictures and videos.

Kodak, Fujifilm og Konica Minolta, de tre største produsenter av film, har definert et sett spesifikasjoner for en ny standard (PASS) for lagring av digitale bildefiler. Hensikten er å sikre full kompatibilitet mellom bildearkiver på ulike lagringsmedier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar