Jobber med nytt bildeformat som skal erstatte JPEG

Alliance for Open Media jobber med et nytt bileformat basert på den nye AV1-teknologien for komprimering av video. Det nye formatet skal erstatte aldrende JPEG, og skal også gi 15 prosent mindre enn Apples HEIC-format. Demonstrasjonsbildene ser så langt lovende ut

Det nye formatet skal blant annet kunne avhjelpe noen av problemer JPEG sliter med, blant annet knyttet til grafiske elementer med store nær ensfargede flater. I dag brukes gjerne PNG-formatet til slike bilder, men dette er et plasskrevende format.

AV1-teknologien er fri for lisensieringskrav, noe som er en enorm fordel for alle de leveandørene som potensielt skal implementere telnologien på millioner av enheter. Brikkemakere som Intel, Nvidia og ARM er med, noe som er helt nødvendig for å få på plass maskinvareakselerasjon av AV1-formatet.

AV1-formatet er imidlertid veldig ressurskrevende å enkode. Med en vanlig PC kan det ta 150 sekunder å enkode ett sekund med video, skrev Mozilla da de lanserte videoformatet i slutten av november. Trolig vil også noe av det samme gjelde for stillbildeformatet, og dermed er det kanskje usikkert hvor egnet det vil være for bruk f eks på mobiltelefoner.

Vi latsabber, som kun fotograferer med JPEG, får håpe de finner en god løsning.

Kilde: Tek.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar