Bending the Frame


Professor og medieteoretiker Fred Ritchin står bak boken «Bending the Frame – Photojournalism, Documentary and the Citizen», som har gitt navn og konsept til utstillingen. Her spør han: Hva vil vi med medierevolusjonen? I de seneste år har internettet og de sosiale medier ført til at nyheter, meninger og fotografiske uttrykk blir spredt på nye måter og inntar helt nye former, hvilket utfordrer de tradisjonelle nyhetsmediene og deres tradisjonelle måte å kommunisere på. Han legger opp til at vi forholder oss til denne forandringen og styrer den i den retningen vi ønsker.
Hvordan kan bilder gjøre en forskjell? Kan fotografiet fortelle oss noe nytt eller noe annet om den verdenen vi lever i? Det er noen av spørsmålene som utstillingen Bending the Frame på Preus museum undersøker, og som seminaret vil utdype.

Preus museum organiserer et en-dags seminar på Litteraturhuset i Oslo i forbindelse med utstillingen Bending the Frame. Seminaret arrangeres i samarbeid med Akademin Valand/Göteborgs Universitet, Oslo Fotokunstskole/Oslo, Fotografisk Center/København og Norwegian Journal of Photography.

Utstillingen er en refleksjon over de globale nyhets- og mediestrømmene vi daglig usettes for gjennom tradisjonelle nyhetsmedier, sosiale medier og internettet generelt. Bending the Frame tar sitt omdreiningspunkt i samtidskunsten og massemediene, hvor fotografiet har hatt stor betydning for historiefortellingen og den offentlige bevissthet i det 20. og 21. århundre. Seminaret ønsker å utdype og diskutere et slikt ståsted som et alternativ til massemediene og den offentlige debatt.

Seminaret er gratis og støttet av Fritt ord. Ingen påmelding. Seminaret holdes på engelsk.
9.30-9.50 
Kaffe

9.50-10.00
Velkommen

10.00-11.00 
Fred Ritchin

Bending the Frame
11.00- 11.30
Tina Enghoff 

Berg prison and other projects.
11.30-12.15
Lunsj (ikke inkludert)

12.15-13.00    
Laara Matsen with Linda Bournane Engelberth and Terje Abusdal

Presentation of Norwegian Journal of Photography
13.00-13.30
Kent Klich 

Gaza projects
13.30-14.00
Sarah Tuck

Drone Vision: Warfare, Surveillance and Protest
14.00-14.30
Kaffepause

14.30-15.00
Tyrone Martinsson 

Spitsbergen, past and present
15.00-15.30
Kyrre Lien

The Internet warriors
15.30-16.00
#Dysturb - Pierre Terdjman

Photojournalistic activism 
16.00-16.45
Panel discussion. The future of photography


Preus museum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar