Bildebruk og sitatrett

Med bilder som dette trenger en ikke bekymre seg for sitatretten. Dette bildet er fallt i det fri og fotografen er ukjent. Men det er alltid greit å linke til kilden.
Sunniva Lange har skrevet et opplysende innlegg om bruk ab bilder. Hun tar blant annet for seg sitatretten i forhold til fotografier og andre typer bilder:

Det fremgår av åndsverksloven at det er «tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger». Et bilde kan altså fint siteres inn på en blogg dersom disse vilkårene er oppfylt.

Dersom en moteblogger for eksempel skriver et innlegg om hvordan den kjente fotografen Mario Testino ved sin fotokunst får frem et spesielt uttrykk hos modellene som bærer klærne, blir spørsmålet om bloggeren kan sitere inn et bilde tatt av Testino for å illustrere hva teksten handler om.

Dersom fotografiet er lovlig offentliggjort, for eksempel publisert i et magasin med fotografens samtykke, er det første vilkåret oppfylt.

Vilkåret om at sitatet må være gjort «i samsvar med god skikk» innebærer blant annet at Mario Testino skal krediteres som fotograf, og at man ellers følger de bransjenormer for sitering som gjelder på området. En god huskeregel kan være at siteringen skal være lojal overfor fotografen, at den skal kunne begrunnes med hensynene bak sitatretten og ikke være en urimelig utnyttelse av fotografens rettigheter. Dersom bloggen har en reell kontekst som gjør det naturlig å innplassere et bilde for å illustrere hva teksten handler om, vil dette kunne være tilfredsstillende, og i tråd med sitatrettsregelen.

Videre kan bloggeren kun sitere «i den utstrekning formålet betinger». Bildet må stå i en sammenheng med teksten, og bildet må ha en funksjon på den måten at det bidrar til sammenhengen i blogginnlegget. Å bruke et bilde til pynt, fordi det er fint eller skaper en bestemt stemning, faller ikke inn under sitatretten. Slik bruk vil fort være en urimelig utnyttelse av fotografens økonomiske rettigheter og vil verken være i henhold til god skikk eller passere vilkåret om å sitere kun i den utstrekning formålet betinger.

Dersom artikkelen handler om de ulike uttrykkene Testino får frem, ulik teknikk som brukes og andre momenter ved hans fotokunst, kan det også forsvares å bruke flere bilder for å illustrere innholdet i bloggen. Imidlertid vil det bli vanskelig å forsvare bildebruken dersom det inkluderes mange bilder som illustrerer det samme poenget, siden det vil falle på vilkåret om at siteringen kun kan skje i den utstrekning formålet betinger.


Blogging og bilder – dos and don’ts | Bing Hodneland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar