Mapplethorpe + Munch


Foto: Self-Portrait, 1988, © Robert Mapplethorpe Foundation / munchmuseet – 1895 Edvard Munch: Selvportrett, 1895


Lørdag åpnet Munchmuseet «Mapplethorpe+Munch». Det er en rekke paralleller og berøringspunkter mellom Edvard Munch og den amerikanske fotografen Robert Mapplethorpe. Gjennom 141 verk av Mapplethorpe og 95 verk av Munch presenteres en unik sammenstilling av to store kunstnere som aldri før er gjort. Utstillingen er gjort mulig av det faktum at en norsk samler, forretningsmannen Stein Erik Hagen, har bygd opp en av verdens største Mapplethorpe-samlinger.

Det finnes flere fellestrekk i Munch og Mapplethorpes kunstverk. Særlig interessant er begge kunstneres bruk av tradisjonelle sjangere som portretter og aktmotiver. Et annet fellestrekk er deres selvforståelse som kunstnere, og måten de begge skapte skandale med sin kunst. De var begge kunstnerbohemer i sin tid og en del av subkulturer.

Den fornyede interessen for Mapplethorpe kan leses som et uttrykk for en fornyet interesse ikke bare for 1970-tallets Manhattan-kunstscene. Kåre Bulie skriver i DN.no: "Kan hende innvarsler Mapplethorpe-fenomenet også en økende interesse for fotografi, et medium som den siste tiden har vært mindre synlig i kunstlivet enn det var i tiårene da det for alvor fikk plass i de «høye» institusjonene."

I utstillingen vises en rekke selvportretter der både Munch og Mapplethorpe prøver ut sin egen identitet som kunstnere. De fremstiller seg selv ved eksistensielle yttergrenser. Dette gjelder blant annet Munchs fotografiske selvportretter fra begynnelsen av århundret og Mapplethorpes tidlige polaroider, der han utforsker sin egen seksualitet foran kameraet. Her møtes de to kunstnerne i samme medium.

Et annet av utstillingens høydepunkter er Munch og Mapplethorpes tolkning av maskulinitet, seksualitet og kjønn. I likhet med Munch tar Mapplethorpe for seg kvinneakten, med blant annet en serie med fotografier av Lisa Lyon, som var en pioner innen kvinnelig bodybuilding i begynnelsen av åttitallet. Her snur Mapplethorpe opp ned på stereotypier om kvinnekroppen. De mange portrettene i utstillingen viser begge kunstnerne som fremragende portrettører.

Munchmuseet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar