A-magasinet anklages for fotomanipulasjon

Fotografene Eskil Wie og Kyrre Lien har klaget en forside i A-magasinet inn for Pressens faglige utvalg. Klagen gjelder brudd på VVPs punkt 4.11 om å verne om det journalistiske fotografiets troverdighet.

– Jeg mener at en slik forside er med å på å trekke ned troverdigheten til de andre journalistiske bildene i magasinene og i pressen ellers. Dette gjelder ikke bare A-magasinet. De fleste aviser bruker manipulerte bilder som illustrasjoner. Det kan være greit om det er et bilde som er så tydelig manipulert eller merket slik at det er tydelig for leserne. Men denne forsiden ser du ikke ved første øyekast er manipulert. Man tenker det er norske hester som står sammen med saken og er journalistisk produkt, noe det absolutt ikke er, sa Lien til Journalisten mot slutten av januar.

Her kan du lese sammendraget fra saken.

Kilde: Journalisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar