Forsvarer den profesjonelle hverdagsjournalistikken

Mediemangfoldsutvalget inviterer alle interesserte til å komme med konkrete innspill og ideer om det norske mediemangfoldet med utgangspunkt i mandatet. Utvalget skal komme med konkrete anbefalinger om hvordan mediemangfoldet kan sikres og styrkes i årene fremover.

Under innspillsmøtet i Oslo konstaterer Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansen at er blitt nesten gratis å nå ut til et stort publikum gjennom video, bøker eller blogger. Hansen utpekte samtidig en håndfull globakle aktører som står bak verdensomspennende digitale plattformer – som Facebook, Google, Apple, Uber og Airbnb – som den største trusselen mot norske medier.

Han viser til at slike aktører på kort tid ikke bare har tatt over det norske annonsemarkedet.

– Andre må ikke leve under helt andre rammevilkår. Det er et minstemål at Google, Facebook og andre betaler skatt på samme måte som oss, mener Espen Egil Hansen.

Hansen peker også på NRKs stadig mer dominerende rolle med gratis nettilbud, som en utfordring for norske medier som forsøker å ta betalt for innhold fra brukerne.Googles Norge-sjef Jan Grønbech peker samtidig på at ingen land i verden har høyere kontaktpriser for å nå leserne og seerne enn norske medier.

– Dette har gjort at man har klart å holde kunstig liv i en del medier som ikke ville klart seg i andre land. Det at du tok deg godt betalt i går, gjør ikke at du har rett til å gjøre det samme i morgen, sier Grønbech.

Kilde: DN.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar