Paradise Lost

"Paradise Lost" er en utstilling med tittel fra John Miltons kjente verk om Adam og Eva, der Christian Houge utforsker menneskets relasjon og konflikt til natur og kultur fra forskjellige vinkler.

Utstillingen er satt sammen av tre prosjekter Houge har jobbet med over lengre tid:

  • Arctic Technology (2000-2015)
  • Barentsburg (2000-2015) 
  • Shadow Within (2010-2013)
– De tre seriene er blitt laget over de siste femten årene. Ganske tidlig i min karriere begynte jeg å jobbe på to prosjekter på Svalbard, og har siden vært tilbake hvert år for å gå dypere i det jeg ønsker å formidle. Den siste serien (Shadow Within) ble laget i Nord-Norge og handler om hvordan den stigmatiserte ulven speiler menneskets rene natur, og fungerer som en metafor for et mye større bilde med tanke på vår tilhørighet og frykt til naturen, forteller Houge til foto.no.