Utfordrer NRKs lisensinntekter

NRK strømmer allerede sine sendinger direkte, blant annet via Apple TV.
Stadig flere velger å strømme innhold til tv-skjermene sine. I en fersk undersøkelse fra revisjonsfirmaet Deloitte svarte de mellom 14 og 25 år at de bruker 45 prosent av tv-tiden sin på å se strømmede programmer. Dermed åpner det seg et marked for apparater uten tv-mottager, eller en såkalt tv-tuner.

- Vi har sett over tid at kundenene våre har etterspurt et tv-produkt der de kan se på innholdet når de vil og hvor de vil. Da trenger de i utgangspunktet ikke tv med NRK-lisens, sier Andreas Westgaard, Elkjøp-direktør for forbrukerelektronikk til DN.no.

- Massemarkedet har skjønt at Netflix er en kanal. Tidligere var det skjermstørrelsen som var den viktigste motivasjonen når folk kom inn i butikken for å kjøpe ny tv. Nå er det tilgang på smart-tv, sier Westgaard.

NRK krever kringkastingsavgift for alle fjernsynsmottagere med hjemmel i Lov om kringkasting og Forskrift om fjernsynsmottagere. I en stortingsmelding om allmennkringkasting som kom i vår er imidlertid en av anbefalingene var at det skal nedsettes et ekspertutvalg for å se på ulike offentlige finansieringsmodeller for NRK i fremtiden.

Kilde: DN.no