Marcus Selmer

Bonde ved Bjerkeland, Bergen.
Marcus Selmer (1819-1900) var en sentral personlighet i norsk fotografi fra 1850-årene og frem til sin død 1900. Med sine by- og landskapsprospekter samt serien med norske nasjonaldrakter kom han til å få stor innflytelse på utformingen av begrepet om det norske.

Selmer var opprinnelig fra Randers, Danmark, der han fikk sin utdannelse som farmasøyt. Han lærte seg også å fotografere. I 1852 flyttet han til Norge for å være fotograf på heltid, og ble Bergens første fastboende daguerreotypist. Selmer etablerte et atelier i byen, men reiste også Norge rundt for å fotografere landskap.

Til tross for den økende konkurransen innen faget klarte Selmer seg bra. Han ble raskt Bergens favorittfotograf, var tilpasningsdyktig og fulgte med i den teknologiske utviklingen. Hans internasjonale orientering og kontakter gjorde ham til en viktig formidler av internasjonale strømninger til det norske fotografiske miljøet. Han var raskt ute med å ta i bruk den nye fotografiske negativ/positiv-teknikken – våtplaten. På den måten kunne bildene kopieres i flere opplag og selges billigere, i motsetning til daguerreotypiet som er unikater (det finnes bare ett av hvert eksemplar).

Selmer var en populær landskaps- og kulturfotograf, men også en dyktig portrettør. Ett år etter han kom til Norge begynte han å lage folkedraktbilder, en allerede etablert sjanger. Mens andre samlet inn tradisjonell musikk, dans, eventyr, og malte det som var typisk for det nylig frie Norge, lagde Selmer disse draktstudiene som ble kjøpt av både nordmenn og turister. Maleren Adolph Tidemand benyttet i begynnelsen av 1860-årene noen av disse nasjonaldraktbildene i flere av sine større komposisjoner. Selmers draktbilder ble utgitt i Catalog over Fotografier af Norske Nationaldragter, Landskaber og Stereoskopbilleder. Efter Naturen optagne af M. Selmer i Bergen i 1872, og kom utvilsomt til å prege vårt syn på norsk natur og folkeliv.

Kvinne med langeleik, Slidre i Valdres.
Som portrettør var Selmer hele tiden opptatt av samspillet mellom fotografen og den som skulle fotograferes. Han oversatte og publiserte W. M. Majorkiewicz sinPublikum i Fotografens Atelier. En Anvisning til hvorledes man skal vælge sin Klædning og forholde sig, forat erholde et godt og smukt Portrait, en bok om hvordan en skulle oppføre seg hos portrettfotografen.

I 1880 ble Selmer utnevnt kongelig hoffotograf. Han mottok også mange ærespriser i løpet av sitt liv, og var æresmedlem av Dansk Fotografisk Forening og Société Francaise de Photographie. Selmer døde i sin nye hjemby Bergen i 1900.


Kilde: Preus museum