Nå kan du bli årets fotojournalist

Årets bilde-konkurransen åpnes for deltakere som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb (PK). Samtidig kåres Årets fotojournalist og Årets videojournalist for første gang.

Invitasjonen til Årets bilde-konkurransen 2014 er sendt ut og fristen for innsending går ut 11. januar 2015 kl 23.59. Noen dager senere kårer juryen de beste journalistiske fotografiene som er tatt i 2014. Flere kategorier har fått nye navn og det er for første gang mulig å delta i konkurransen uten å være medlem i PK. Leder av PK, Sveinung Ystad håper dette får flere i bransjen til å delta i fotokonkurransen.

– Etter modell fra Sverige og Danmark gis disse prisene basert på en helhetsvurdering av flere arbeider. Årets fotojournalist kåres på bakgrunn av fem innsendte stillbilder, mens Årets videojournalist vurderes ut fra tre videoreportasjer/dokumentarer. Det er altså ikke hele porteføljen som skal vurderes, men deltakerne må selv vurdere hvilke arbeider som representerer dem best i løpet av konkurranseåret. Årets videojournalist innføres for å løfte fram enkeltmedarbeidere innen TV og web-TV som er faglig sterk på visuell historiefortelling innenfor sine formater.

Video er blitt en stadig viktigere del av fotojournalistenes arbeid og innføringen av Årets videojournalist er kanskje den viktigste nyheten.

– Det lages veldig mye bra videojournalistikk både i TV-husene og i webverdenen. PK ønsker å vise fram det beste. I konkurransen skiller vi mellom nyhetsvideoer, videoreportasjer og lengre dokumentarer. Denne delen av Årets bilde-konkurransen er i utvikling, i takt med endringene i bransjen ellers, men hovedpoenget er å øke oppmerksomheten på den kvalitetsjournalistikken som også lages i TV-format.

– Hva skiller de ulike videokategoriene; nyhetsvideo, videoreportasje og videodokumentar?

– Først og fremst lengden. Vi har bevisst definert disse kategoriene åpent fordi de skal favne om både det tradisjonelle TV-formatet og web-TV. Det blir opp til juryen å vurdere hva som skal vektlegges, sier Ystad.
Kilde: Fotojournalisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar