Hva har du lov til å fotografere

I utgangspunktet kan du fotografere så mye du vil på offentlige steder, som ute på gaten, i parken og i offentlige bygninger. Offentlig sted er i følge Justis- og Beredskapsdepartementet definert som «[...]et sted som er bestemt for alminnelig ferdsel eller sted hvor slik ferdsel rent faktisk finner sted.» Utmark som faller innenfor allmannsretten er å regne som offentlig sted, selv om den er privateid.

Flyplasser, kjøpesentre, butikker og utesteder er steder som er åpne for allmenheten, uten å være offentlige. Politiet kan også regulere tilgangen til et område av sikkerhetshensyn. Restriksjonene fra politiet må du følge, men de kan ikke nekte deg å fotografere eller filme, og kan heller ikke be deg slette bilder eller video.


Det er noen viktige unntak også på offentlig sted:
  • I straffesaker er det ikke tillatt å fotografere den siktede eller domfelte. (Domstolloven §131a)
  • Regjeringen kan legge ned forbud mot fotografering i nærheten av riksgrensen (Riksgrenseloven §3 punkt 4.)
  • En del militære områder har fotoforbud, uavhengig av hvor du fotograferer fra.
  • Du kan heller ikke fotografere på en slik måte at du «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd krenker en annens fred» (Straffeloven §390 a).
På privat eiendom kan eier, som følge av eiendomsretten, legge ned restriksjoner eller forbud hvis de ønsker.

Hvis du har tatt et bilde av en person, kan du ikke publisere bildet på internett eller vise det offentlig uten samtykke fra den som er avbildet (Åndsverkloven §45c). Unntak er dersom bildet har offentlig interesse, om personen ikke er hovedmotivet, eller om personen er en del av en forsamling.

Du kan heller ikke publisere bilder som krenker «privatlivets fred» (Straffeloven §390). Offentlige personer har imidlertid svakere vern.

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar