Norsk Naturfotofestival

Naturfotografiet står sterkt i Norge, og norske naturfotografer hevder seg meget godt på den internasjonale arenaen. Naturfotografer fra mange land trekkes også mot Norges urørte natur og flotte naturopplevelser, men også av det norske naturfotomiljøet. Et bedre utgangspunkt for å lage en naturfotofestival av høy internasjonal standard er det vanskelig å tenke seg.
I takt med at interessen for bilder og fotografering er sterkt økende er også naturfotografiet i tydelig endring. I dag er naturen truet mer enn noen gang tidligere, både globalt og lokalt. Det er derfor viktig for oss naturfotografer å formidle vår naturkunnskap og - bevissthet til befolkningen og politikerne.

Norsk NaturfotoFestival AS ble stiftet 3. september 2013 av foreningene BioFoto og Norske Naturfotografer. Selskapet skal arrangere en årlig naturfotofestival av internasjonalt format i Ski.

Organisasjonen består mer enn 50 frivillige fotoentusiaster med en omfattende og mangfoldig kompetanse. Det er fantastisk at så mange velger å bruke sin fritid for å sørge for en profesjonell avvikling av arrangementet.

Norsk Naturfotofestival

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar