Se og Hør felt i PFU for bilder av kongefamilien

Fra omtale av saken på Journalisten.no
Klagen gjaldt fem reportasjer i Se og Hør om kongefamilien. Klager er kongefamilien ved Det kongelige hoff, som viser til flere uttalelser fra Den europeiske menneskeretts-domstolen (EMD), og til at også offentlige personer har krav på et privatliv, ifølge Vær Varsom-plakatens punkt 4.3. Skillet kan, ifølge klagen, ikke gå mellom offentlig og privat sted. Redaksjonelle valg må derimot ta hensyn til hvilken nyhetsinteresse hendelsen har. Særlig reageres det over publiseringen av enkelte bilder av kongebarna, som klager mener er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.8.

I tre av de påklagede reportasjene er det gjengitt bilder som er tatt uten at kongefamiliens medlemmer var klar over fotograferingen. Utvalget vil, som tidligere, påpeke at offentlige personer vil måtte påregne å bli fotografert når de befinner seg på tilgjengelige, offentlige steder i situasjoner som påkaller offentlig oppmerksomhet. Utvalget finner det godtgjort at en offentlig strand på St. Barts, hvor det hvert år befinner seg kjente verdensstjerner som tiltrekker presse, må betraktes som et sted man vanskelig kan forvente å få være i fred for paparazzifotografer.

Utvalget anser VVP punkt 3.10 om bruken av skjult kamera (i dette tilfellet) dermed som irrelevant. De publiserte bildenes karakter og reportasjens omfang vil i en slik situasjon derimot være vesentlig, og utvalget viser til at redaktørenes selvsagte rett til å prioritere og redigere ikke fritar redaksjonene for å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon (punkt 4.1). Det avgjørende blir å vurdere reportasjenes nyhetsverdi og samfunnsmessige betydning, opp mot hvor langt inn i privatsfæren reportasjen går. Utvalgets flertall kan ikke se at den første reportasjen fra St. Barts, med mange fotografier av kronprinsfamilien, inkludert barn, i intime situasjoner i badetøy kan begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.

Når det gjelder reportasjen fra Bygdøy kongsgård, mener utvalget anledningen tilsa at Se og Hør måtte ha mulighet til å dokumentere begivenhetene. Utvalget vil imidlertid, som tidligere, presisere at det kun i unntakstilfeller vil være akseptabelt å ta bilder inn på private områder uten tillatelse.

Utvalget mener overtrampet forsterkes av at de påklagede bildene er av barn. Det vises i den sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, som selvsagt også gjelder kongefamiliens barn. Der heter det: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.» At bildene er uskyldige i sin art, kan etter utvalgets mening ikke oppveie for den skadevirkning det kan tenkes å ha for barna at bilder tas av dem på tilsynelatende utilgjengelig grunn, uten at de er klar over dette.

Utvalget har også flere ganger påpekt at den som lar seg intervjue i ett medium, må regne med at sitater gjengis også andre steder. Men det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. Dette er, etter utvalgets mening, ikke kun et opphavsrettslig spørsmål, men også et spørsmål som angår den gjengitte kilden. Utvalget mener kildeangivelsen i den påklagede artikkelen om prinsesse Märtha Louise er kritikkverdig.

13-091 Se og Hør

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar