Vil selge Munch-fotografi

Det franske Pompidou-senteret har meldt sin interesse for å kjøpe et fotografi Edvard Munch tok av seg selv rundt 1930, og kulturbyråd Hallstein Bjercke vil gjerne selge. Det samme vil et flertall i bystyrets finanskomité: Da spørsmålet ble behandlet i komiteen i kveld, stemte alle bortsett fra SVs Ivar Johansen for forslaget.

- Munch ga jo dette samlet til Oslo. Det er altså i strid med hans ønske å begynne å splitte opp samlingen, sier Johansen.

Komitéleder Eirik Lae Solberg (H) viser på sin side til at Munch-museet tilsammen har fem kopier av det samme fotografiet, «Edvard Munch i profil i hagen, Ekely ca. 1930».

Kilde: osloby

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar