Dronejournalistikk

Kan en bruke droner i journalistisk sammenheng? Dronejournalistikk kan i så tilfelle defineres som bruken av ubemannede fly for å samle bilder, video og data for ulike nyhets og dokumentarformål. Amerikanse FAA er i ferd med å åpne luftrommet  for sivile ubemannede luftfartøy, og potensielle, sivile bruksområder for droner begynner å komme til syne.

Les også: Med quadcopter i Vigelandsparken

En sped begynnelse så vi nylig i Polen, der en mann monterte et kamera til et radiostort quadkopter og tok bilder av en demonstrasjon.Om ikke lenge kan en trolig kjøpe hylleferdige løsninger, ala Gatewing X100:Drone Journalism

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar