Lager egen Youtube for norsk kunst

Norsk Kulturråd har bevilget ni millioner kroner til et prosjekt som skal samle, digitalisere og organisere all norsk videokunst. Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) er organisasjonen som har fått prosjektlederansvar for innsamlingen. Det er satt av tre år til pilotprosjektet, som skal evalueres i 2014.

– Det blir litt av en gravejobb, men vi har jo et nettverk å begynne med. Jeg regner med at det ene vil føre til det andre, og at de vi treffer underveis kan gi oss nye tips, sier koordinator Per Platou i PNEK.

En del norsk videokunst finnes naturlig nok hos museer og en del er hos samlere. Men det ligger også mye gjemt på loft og i kjellere som det kan være krevende å finne. Mye av hensikten med dette prosjektet er at materialet blir tilgjengelig for et større publikum.

– Vi ønsker å bruke åpen og fremtidsrettet teknologi slik at man kan nyttegjøre seg kunsten om ti år også, når mye av materialet kanskje får ny oppmerksomhet og ny interesse. Vår ambisjon er at databasen må være åpen for publikum og at kunstnerne selv skal kunne bidra til den, sier Platou.

Kilde: DN.no

Kommentarer