Diane Arbus i Oslo


Nudist lady with swan sunglasses, Pa., 1965.
Foto: Diane Arbus. Courtesy of Peder Lund.
Copyright © The Estate of Diane Arbus

Da Diane Arbus tok sitt eget liv 26 juli 1971, var hun på toppen av en karriere som hadde tatt
henne fra suksess som motefotograf i 1950 til å bli en av de mest anerknetne fotografene innen samtidskunst. Hun fikk legendarisk status kort tid etter sin død.

Arbus fotografier har blitt betraktet som en form for selvbiografi. Flere kritikere ser en biografisk tilnærming, noe som sannsynligvis har økt populariteten til hennes fotografier, men som samtidig har overskygget andre aspekter som er like interessante.

Hennes døtre Amy og Doon Arbus har ivaretatt Diane Arbus sine rettigheter temmelig restriktivt. Relativt få arbeider har sirkulert i utstillinger, publikasjoner og på markedet. Kun med lange intervaller har det blitt utgitt tidligere upublisert materiale fra arkivet hennes.

Døtrene har også vært restriktive med å tillate bruk av hennes verk som illustrasjoner - forfatterne av den eneste biografi om Arbus, publisert i 1984, fikk ikke lov å trykke hennes fotografier i boka. Konsekvensen av dette jerngrepet er at publikums oppfatning av Arbus er basert på et lite antall fotografier, primært formidlet gjennom utstillinger og bøker utgitt i 1970.

Arbus var en bemerkelsesverdig aktiv fotograf - alltid med kamera for hånden - og det er grunn til å tro at vår forståelse av hva hennes kunst representerer vil bli endret, etter hvert som flere sider av virksomheten hennes blir offentlig tilgjengelig.

Utvelgelsen av verk i utstillingen på Peder Lund er en mulighet til å sette spørsmålstegn ved felles oppfatninger og tolkninger av Arbus, ved å representere både kjente og mindre kjente sider av hennes virksomhet. Den unike samlingen av 21 vintage-fotografier, trykt av kunstneren selv mellom 1956 og 1971, viser bredden i Arbus' karriere.

Diane Arbus mest kjente fotografier, som "Child med et leketøy håndgranat i Central Park, NYC" (1962) og "eneggede tvillinger, Roselle, NJ "(1966) er inkludert i denne retrospektive utstillingen, sammen med mindre kjente fotografier som ikke har vært så mye utstilt.

Under åpningen av utstillingen den 3. september vil Professor Øivind Storm Bjerke avholde et
innledende foredrag om Diane Arbus og hennes kunstneriske karriere kl 13:00

Utstillingen står frem til 8. oktober 2011.

Peder Lund

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar