Variabelt ND-filter

Kenko-Tokina har annonsert et variabelt ND-filter som kan justeres fro ND2.5 til ND1000. Filteret kan dermed redusere lysmengden fra 1,3 til 10 EV. Med redusert lysmengde kan en bruke en stor blenderåpning, samtidig som en får riktig eksponering også ved lange lukkertider.Filteret virker svært interessant, ikke minst for bruk på kamera med mulighet for videoopptak, der liten dybdeskarphet gir en mer filmatisk følelse. I og med at mørkhetsgraden er variable tillater filteret at en slipper inn mer lys ved fokusering, for så å redusere lysmengden ved opptak. Dette uten at en behøver å fjerne filteret.

Det er dessverre mye som tyder på at dette kan bli temmelig dyr moro. Det finnes allerede et lignende filer fra Heliopa, et filter som har en veiledende pris på 2990.- for diameter 77mm.

Filtrene er tilgjengelige i 77mm og 82mm.

Kilde: Kenko-Tokina, via Google Translate

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar