The Situation Room

Foto: Pete Souza/The White House
Dette bildet viser president Obama og andre tjenestemenn i Det hvite hus' Situation Room. Det forteller lite om hva som foregår, men vi forstår at menneskene ser på noe utenfor venstre bildekant.

Bildet ble tatt av Pete Souza, som er offisiell fotograf ved hvite hus, og menneskene i rommet bivåner raidet mot Osama bin Ladens skjulested i Pakistan. Utenriksminister Hillary Clinton skiller seg ut, og representerer hva den franske teoretikeren Roland Barthes kalte "punctum," det ikke nødvendigvis iøynefallende som gir et bilde en emosjonell betydning.

Dersom bildene av Bin Ladens død hadde blitt frigitt, ville trolig ikke bildet ovenfor blitt tillagt særlig betydning. Like fullt er dette fotografi på sitt beste, et frosset øyeblikk og bærer av betydning langt ut over det bildet faktisk viser

The Power of the Situation Room Photograph - NYTimes.com

Et tidligere intervju med fotografen:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar