Moviebarcode

Flott komprimering av tid. Ta alle delbildene i en film, komprimer disse til en bredde på en piksel og sett dem ved siden av hverandre. Wim Wenders fillm Himmelen over Berlin blir dermed seende slik ut:
Filmen begynner i sort-hvitt, men går over til farger i det engelen
bestemmer seg for å bli menneske. Et vendepunkt som blir tydelig.


Konseptet minner meg om Hiroshi Sugimotos bilder av filmer.
The question-and-answer session that led up to this vision went something like this: Suppose you shoot a whole movie in a single frame? And the answer: You get a shining screen. Immediately I sprang into action, experimenting toward realizing this vision. Dressed up as a tourist, I walked into a cheap cinema in the East Village with a large-format camera. As soon as the movie started, I fixed the shutter at a wide-open aperture, and two hours later when the movie finished, I clicked the shutter closed. That evening, I developed the film, and the vision exploded behind my eyes.

Ideen synes å stamme fra moviebarcode, men her finner du noen skript som gjør jobben:Via JonblOGG

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar