Kåre Kivijärvi – verk og virkning

Kåre Kivijärvis fotografier hører med blant de viktigste norske kunstverkene fra etterkrigstiden. Hans fotografiske praksis spenner fra fotojournalistikk til kunst og hans virke er knyttet til utviklingen av fotografiet som kunstform i Norge. Nasjonalbiblioteket er arkiv for store deler av materialet etter Kivijärvi. Arbeidet med dette materialet har resultert i utstilling og boken Kåre Kivijärvi, fotografier 1956-1991 . Bokens bildedel inneholder alle fotografiene som Kivijärvi viste som kunst, og det finnes referanseinformasjon til hvert av bildene. I tillegg inneholder boken en biografisk gjennomgang og det redegjøres for bevaringsproblematikken knyttet til en del av Kivijärvis seneste kunstverk.

I forbindelse med bok og utstilling vil Nasjonalbiblioteket invitere til et seminar for å reflektere over Kivijärvis verk og virkning. Seminarprogrammet vil fokusere på verket og den situasjonen det fremkom i, journalistiske og kunstneriske sammenhenger, bildenes materiale og tilstand. I sammenheng med utstillingen vil vi analysere enkeltbilder basert på nyere forskning omkring Kivijärvi.

Åpent seminar i Nasjonalbiblioteket 23. mars 2011 kl 11:30 - 15:45

Program

11:30 Velkommen. Kåre Kivijärvi – verk og virkning: Innledning ved Arthur Tennøe og Kristin Aasbø

12:00 Robert Meyer: Kåre Kivijärvi og den norske samtidskunsten

12:30 Kristin Aasbø: Forholdet mellom fotojournalistikk og kunst hos Kåre Kivijärvi

13:00 Tina Anckarman: Tillstånd, material och nedbrytning

13:30 Kunstpause

14:15 Hanne Hammer Stien: Isolasjon og stillstand – formale grep i Kåre Kivijärvis arbeider

14:45 Knut Erik Jensen: Den arktiske fandenivoldske melankoli

15:15 Finn Thrane: Kivijärvi i nordisk og internasjonalt perspektiv

15:45 Slutt


Deltakere

Robert Meyer
Fotograf,fotohistoriker, kritiker og tidligere professor i fotografi ved Kunsthøgskolen i Bergen. Har bygget opp the Robert Meyer Collection. Medstifter av FFF, Forbundet frie fotografer.

Kristin Aasbø
Forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket. Fotograf og fotohistoriker. Har deltatt i den internasjonale kataloggruppen SEPIA og flere nasjonale arbeidsgrupper om katalogisering av fotografisk materiale. Har også deltatt i flere arbeidsgrupper i tilknytning til norsk fotobevaringsarbeid. Forfatter og kurator for boken og utstilllingen Kåre Kivijärvi 1956 -1991.

Tina Anckarman
Konservator, filmarkivar, Nasjonalbiblioteket. Bidragsyter til boken og utstillingen Kåre Kivijärvi 1956 – 1991.

Hanne Hammer Stien
Kunsthistoriker og Phd-stipendiat ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Hun har de siste årene også vært fast kunstkritiker i Billedkunst. Avhandlingen som hun holder på med har fått arbeidstittelen ”Materialiteter som bilde: museal fotodokumentasjon i relasjon mellom mennesker og ting”. Stiens hovedoppgave fra 2004 omhandler Kåre Kivijärvis fotografier.

Knut Erik Jensen
Filmregissør. Har regissert bl.a spillefilmene Stella Polaris, Heftig og Begeistret, Brent av frost og Iskyss, og kortfilmer bl.a. Jeg er uten forbilder om Kåre Kivijärvi.

Finn Thrane
Aktiv fotografisk billedkunstner i 1970-90. Grunnlegger av Museet for Fotokunst, Brandts, Odense og tidsskriftet KATALOG. Grunnlegger av Odense Foto Triennale 2000. Tilknyttet internetgalleriet PhotoMondo.dk. Leder av Mikrohøjskolen JANUS.

nb.no/aktuelt/aapent-kivijaervi-seminar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar