Hele 2010 på to minutter



NRKbeta

Min lille "respons", filmet med Nokia N8:

Kommentarer