Animoto

Animoto er et verktøy for en form for automatisert videoproduksjon - programvaren lager ulike former for stillbildefilmer med utgangspunkt i fotografier.



Et forsøk:



Via Scobleizer

Kommentarer