Videoteknikk tilpasser størrelsen til skjermen

Algoritmen forsøker å legge til eller fjerne usammenhengende «sømmer» eller kjeder med piksler. Sentralt i teknikken er å dele innholdet videoen opp i fremtredende og ikke-fremtredende innhold. Dette innholdet kan ikke endres utover uniform skalering, dersom ikke endringen skal bli lagt merke til.

Derimot er det ofte mye innhold bildene som ikke er fremtredende. Dette kan presses sammen eller strekkes uten at seeren legger merke til noen dramatisk endring.Man kan tenke seg flere bruksområder for denne teknologien, inkludert video levert av blant annet Googles YouTube-tjeneste. Løsningen kan gjøre det mulig å tilby flere versjoner av den samme videoen, hvor de ulike versjonene er tilpasset skjermer med ulike bredde/høyde-forhold.

Les mer om forskningen på prosjektsiden.

Kilde: digi.no : Bedriftsteknologi

Kommentarer