Følg "Murmansk"-fjerninga på webcam

Interesserte kan nå følge arbeidet med fjerninga av vraket "Murmansk" via webkamera med bildeoppløsning som tilsvarer 2xHD.

Webkameraet som er tatt i bruk for å dokumentere prosjektet er det første av sitt slag i Norge. Roundshot livecam er et helt nytt kamerasystem som på tre sekunder kan ta stillbilde 360°. Av motivmessige grunner er imidlertid bildevinkelen i dette tilfellet 180°. På grunn av hensyn til de som jobber med fjerningen av vraket er det lagt inn et døgns forsinkelse på bildene som blir vist.

Systemet gir også mulighet til å se timelapse-sekvenser med bilder tatt hvert tiende minutt på en valgt dato. Slike sekvenser vil bli tatt i bruk i prosjektdokumentasjonen, som blant anna omfatter en videoproduksjon som Originalfilm i Tromsø skal stå for.

Kilde: Kystverket.no

Kommentarer