En proffotografs arbeidsflyt

Chase Jarvis legger med jevne mellomrom ut videoer der han viser hva som foregår bak kulissene. Her viser Jarvis systemet han bruker for backup av bildefilene:En mer utførlig forklaring får du på blog.chasejarvis.com/blog/2010/06/workflow-and-backup-for-photo-video/.

Kilde: Fotopia.no

Kommentarer