Om å filme med speilrefleks

Akam.no har intervjuet Philip Bloom i forbindelse med at han var i Norge for å holde kurs om hvordan man filmer med et dSLR. Han arbeider for tiden for Lucas Films på en film med tittelen "Red Tails". Ett av kameraene som benyttes er et speilreflekskamera. Bloom forklarer at den største fordelen er mobilitet:

- Når vi må flytte oss, tar det meg 5 minutter å være ferdig flyttet og rigget, mens de andre trenger minst 20 minutter. Det gir en mobilitet og fleksibilitet de store studioene bare har kunnet drømme om.

Les også: House-episode laget med Canon 5D mk II

Bloom mener at slike kamera vil bli benyttet i økende grad, ved filming i trange rom, hyppige forflytninger og ikke minst i dårlig lys. Han påpeker at for amatører og små studioer vil dette åpne muligheter de ikke har hatt før, fordi prisnivået er så lavt. Slike produsenter vil kanskje bruke speilrefleks til det aller meste. Han er dessuten optimist, og ser for seg at kaliteten på sluttproduktet ikke lenger vil avhenge av utstyret, men av fotografen alene.

- Vi venter dedikerte videokameraer slik det Sony har annonsert, med APS-C bildebrikke og utskiftbar optikk. Det vil kunne gi fordelene til både speilreflekskameraene og til videokameraene. De blir nok vesentlig dyrere enn dagens speilreflekskameraer, men vil være det perfekte redskap i veldig mange sammenhenger.Akam.no spør hva Bloom vil anbefale til amatørene:

- For mange vil problemet være fokusen. Men hvis du klarer deg slik den er i dag, vil dette for mange kunne erstatte et dedikert videokamera. På grunn av fokusen vil jeg nok anbefale Panasonic GH1. Det har en fantastisk videofunksjon, og den absolutt beste autofokusen på noe slikt kamera. Denne vil lett erstatte et vanlig videokamera, og gi deg langt bedre bildekvalitet.

Akam.no

Kommentarer