Grensegang mellom inspirasjon og kopiering

Tradisjonelt tillates en noe romsligere tolkning av Åndsverkloven straks en beveger seg inn på kunstens område. Fotografi.no tar opp denne problemstillingen i forbindelse med kunstneren Per Kleiva, som har laget et maleri som framstår som en kopi av Irving Penns kjente fotografi av Miles Davis.Maleriet har tittelen "Miles", og har fått en pris på kr. 110.000,-

Penns fotografi har åpenbart verkshøyde, og er dermed vernet på linje med andre åndsverk, noe som blant annet innebærer enerett til eksemplarfremstilling.

Åndsverkloven §4 sier imidlertid at opphavsmannen ikke kan hindre "at andre benytter hans åndsverk på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår". 


Spørsmålet er dermed hvorvidt Kleivas maleri er "nytt og selvstendig".

- Det synes innlysende at Kleivas bilde er basert på Penns fotografi, og at overensstemmelsene er så store at det kan foreligge en eksemplarfremstilling i en annen teknikk. Dersom § 4 i åndsverksloven skulle komme til anvendelse vil det muligens i praksis bety fritt fram for alle "kunstnere" til å forsyne seg av den fotografiske arv, sier Fotografis kunstanmelder Per Torgersen.

- Dette er ikke en direkte kopi, men en bearbeiding av bildet, sier Kleiva. Han mener naturlig nok at det dekkes av lovens adgang til å benytte andres åndsverk på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår.

- Det er helt vanlig for kunstnere å bruke blant annet fotografier som underlag, blant annet pressefotografier. Jeg gjør ikke dette for å kopiere, men for å viderutvikle en idé, sier Per Kleiva.

Les mer på fotografi.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar