BART - Business Art

BART, Business Art, Your Creative Corporate Image er et nytt konsept innen dokumentarfotografi. Fotokunstner Jari Arffman går inn i bedriften og fotograferer ansatte, miljøer og produksjonsprosesser. Han lager sort-hvite bildeserier av høy kunstnerisk og innholdsmessig kvalitet som bedriften kan bruke i utsmykning eller som firmagaver.

Utstillingen på Finsk-norsk kulturinstitutt er det første trinnet i internasjonaliseringen av konseptet. ArtArfmann sammen med sin strategiske partner ArtShortCut har som målsetting å gjøre Business Art til et eksportprodukt ved å lisensiere konseptet og varemerket BART.

Jari Arffman fotograferer og lager tradisjonelle sort-hvitbilder i sølvgelatin. Han er trofast til sin egen linje.
Through Jari Arffman's photography we are presented with the emotional HUMAN and aesthetic values of business and working life. Because they are there always. Often these are neglected because the hard values, the profits and productions margins are moreoften cherished.

Jari Arffman through his lens and in collaboration with the company portrays and even celebrates every day life in the company. He transforms what often is considered ordinary and mundane into art. This kind of art work may I suggest, does more than most art collections. It reflects the work space, it reflects the people who are there. It enables employees and visitors to look at their immediate environment with news eyes, and perhaps see something that previously was hidden, it enables the spectator see NEW things. It sharpens our visual skills, it challenges our perspective.
Kurator er kunsthistoriker Asko Mäkelä.

Utstillingen kan sees 14.1. - 28.2.

Finsk-norsk kulturinstitutt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar