Rettigheter det største hinderet for film på Nett

Den største hindringen knytter seg dessverre til gamle tv-programmer og gamle filmer. - Utfordringen er innholdsrettigheter, sier Edward Dreyer i Telenor til Dagens Næringsliv.

Problemene bunner i at man først begynte å avtale rettigheter til nettavspilling for noen få år siden. Alt som er laget tidligere er dermed et minefelt av rettigheter. - Komponister, skuespillere, forfattere, regissører - alle er opphavsmenn med rettigheter, sier Dreyer.

Se film på Nett: Filmarkivet.dimag.no

- Dette er en av de største utfordringene jeg har når jeg jobber med nye medier i NRK. Ting er klarert for tv, men ikke for nett, sier Eirik Solheim, i NRK Beta.

Svært mye eldre innhold er for smalt for å få sendetid på tv. Hvis tusen programmer vises tusen ganger hver på et år, så gir det en millioner visninger. Men programmer med så få seere kan ikke sendes på vanlig tv.

For den store massen av filmer blir det rett og slett ikke lønnsomt å gå i gang med forhandlingene med alle rettighetshaverne, mener Dreyer. - Hvis du ikke får en overordnet løsning på nettet så vil det ta svært lang tid på å eldre materiale ut på nett, sier han.

En modell for en slik overordnet løsning kan være Googles bokavtale, som gir en generell kompensasjonsordning.

Denne jungelen hindrer fri tv - DN.no

Kommentarer