Automatisk kloneverktøy

Teorex har lansert et verktøy de kaller Inpaint, et verktøy som lar brukere å fjerne objekter fra en bakgrunn på enklere måter enn det som kreves med tradisjonelle metoder. Verktøyet kan benyttes for å fjerne riper og støy, men også større objekter som en ikke ønsker å ha med i bildet.



Som videoen viser er prosessen svært enkel. Det er bare å markere objektet samt det området som skal brukes for å generere teksturen. Teknikken er naturlig nok ikke like presis som ved manuell kloning, men dersom en skal fikse opp et større antall bilder vil en åpenbart kunne ha nytte av dette.

Teorex

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar