Gave til Preus museum

I forbindelse med åpningen av utstillingen "En Fotohistorie", donerte fotografen Ann Christine Eek 40 sølvgelatin fotografier fra sitt prosjekt i landsbyen Isniq i Kosova fra 1976, som hun gjorde sammen med sosialantropologen Berit Backer (1947-93). Prosjektet dokumenterte hverdagslivet i landsbyen Isniq med spesielt fokus på kvinnenes situasjon.

Direktør Ingrid Nilsson anser at Ann Christine Eeks bilder er viktige for Preus musuem; "De viser til en dokumentartradisjon som var sterk på 70-tallet og som bør finnes i museets samlinger for å vise mangfoldet innen norsk fotografi."

Ann Christine Eek, født 1948, er svensk og bosatt i Oslo siden 1980. Hun er fotograf ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, men har lang erfaring i å arbeide med reportasjer, landskapsbilder, kunstnerisk fotografi og som skribent. I arbeidet med å utvikle fotografi som selvstendig uttrykk, har hun illustrert en mengde bøker og andre publikasjoner, deltatt i et stort antall separat- og gruppeutstillinger både i Norge og i utlandet, mottatt et utall stipender og fotografiene hennes er representert i mange offentlige samlinger. Hun er tilknyttet bildebyrået Samfoto i Oslo.

Preus museum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar