"Open-source"-kamera

En gruppe forskere ved Stanford University jobber med å utvikle et kamera der firmware og programvare for spesielle funksjoner er i åpen kildekode. Siktemålet er at uavhengige utviklere skal kunne legge til funksjonalitet eller utvikle helt nye løsninger for ulike formål.Foreløpig eksistere kameraet kun som en prototype, som forskerne benytter får å teste hvordan man kan utnytte mulighetene i et digitalt kamera bedre. Denne animasjonen demonsterer noen av mulighetene man jobber med:To create an open-source camera, Levoy and the group cobbled together a number of different parts: the motherboard, per se, is a Texas Instruments "system on a chip" running Linux with image and general processors and a small LCD screen. The imaging chip is taken from a Nokia N95 cell phone, and the lenses are off-the-shelf Canon lenses, but they are combined with actuators to give the camera its fine-tuned software control. The body is custom made at Stanford. The project has benefited from the support of Nokia, Adobe Systems, Kodak, and Hewlett-Packard. HP recently gave graduate student David Jacobs a three-year fellowship to support his work on the project. Kodak, meanwhile, supports student Eddy Talvala.

Within about a year, after the camera is developed to his satisfaction, Levoy hopes to have to have the funding and the arrangements in place for an outside manufacturer to produce them in quantity, ideally for less than $1,000. Levoy would then provide them at cost to colleagues and their students at other universities.


På sikt ser de for seg muligheten for å masseprodusere slike kamera, noe som trolig vil måtte skje etter samme modell som Google benytter for sitt åpne operativsystem - Android - på mobiltelefoner: Det betyr en åpen programvare, som hardware-leverandører kan bygge kameraer til. Dette er spennende fordi det kan åpne opp for helt nye aktører.

Open-source camera could revolutionize photography via Akam.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar