Ukens utvalgte

Maker: Nickolas Muray (American 1892-1965)

Title: Woman in cell, playing solitaire

Date: ca. 1950

Via Free images

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar