Åter til verkligheten

Utstilling Åter til verkligheten ved Moderna Museet inneholder over 300 fotografier fra museets samlinger. Fotografene i utstillingen representerer klassisk svart-hvitt fotografi, men de har utviklet ulike måter å uttrykke seg gjennom fotografisk bilde.Etter andre verdenskrig hadde street photography og subjektiv fotografering sterkt påvirket en generasjon fotografer som startet sin karriere på 1960-tallet og hadde sin topp i 1970, før den postmoderne fotografi-baserte kunsten hadde på begynnelsen av 1980-tallet.Den historiske utstillingen er en mulighet til å gjenoppdage det tradisjonelle, analoge fotografiske bildet som er den dominerende teknologien fram til 2000, noe som er ganske forskjellige fra digitalt behandlete bilder. En kan samtidig se at mange av temaene som 1970-tallets fotografer jobbet med fremdeles opptar dagens utøvere: problemstillinger rundt form og innhold, subjektivitet og objektivitet, kunst og politikk.

Begrepet "dokumentar" var sentral i perioden. Dokumentarfotografiet har en lang historie med røtter i USA i 1890-årene og fikk et oppsving i 1930-årene, særlig knyttet til det amerikanske Farm Security Administration (FSA).

Grunnleggende for dokumentarfotografiet er troen på fotografiet som en mulighet for objektiv beskrivelse av virkeligheten, samt at det fotografiske prosjektet var i stand til å dokumentere og avdekke skjulte sider av samfunnet. På 1970-tallet ble forholdet mellom kunst og sannhet mer og mer sentralt hos fotografene, og blant de som så på bildene, noe som førte til en langsom forandring og utvikling av sjangeren.

Amerikanske fotografering utviklet sterkt i løpet av 1970-tallet, og hadde et stort og entusiastisk publikum. John Szarkowski, den innflytelsesrike lederen av fotograferiavdelingen ved Museum of Modern Art i New York i årene 1962 og 1991, produsert av blant annet utstillinger med Diane Arbus, Robert Frank, Lee Friedlander og William Eggleston. De hadde betydelig innflytelse på mange unge fotografer og hvordan definerte mediet for estetiske muligheter.

Fotograi fikk økende betydning i kunstnerisk sammenheng fra 1960 og fremover. Andy Warhol er en av de som brukte fotografiske bilder som grunnlag for mange av hans arbeider. Hans fotografier var en dokumentasjon av dagligdagse motiver og miljøer.

I Moderna Museets samling av fotografi er alle disse fotografene og mange andre representert med noen av sine beste arbeider.

Åter till verkligheten - Fotografi ur Moderna Museets samling

9 mai - 20 september 2009

Moderna Museet - Åter til verkligheten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar