An Unlikely Weapon

Eddie Adams tok et av de bildene som i ettertid har vært med på å definere historien om Vietnam-krigen. Nå kommer en dokumentarfilm om Adams' liv. An Unlikely Weapon har i disse dager premiere på amerikanske kinoer.

Eddie Adams har fotografert 13 kriger, i tillegg til en lang rekke andre oppdrag, men bildet av den vietnamesiske generalen som skyter en vietcong-fange er det mest kjente.Den 85 minutter lange dokumentaren ble laget etter Adams død, og består av gamle intervjuer med Adams, samt nye intervjuer med personer med kjenskap til hans virke som fotograf. Filmen sentrerer imidlertid rundt det berømte bildet, som ga Adams en pulitzer.

Årlig arrangeres Eddie Adams Workshop i New York. Workshopen er gratis, og de 100 studentene som får lov å delta er alle håndplukket, basert på deres porteføljer.

Mer om filmen på www.anunlikelyweapon.com/

Via Fotopia.no.

Eksempler på arbeider laget av studenter ved Eddie Adams workshop.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar