Guide til oppskarping av bilder

Carsten Arnholm gir en grunnleggende innføring oppskarping av digitale bilder for den litt viderekommende. Artikkelen tar utgangspunkt i USM (Unsharp mask) i Photoshop, men gir også et innblikk i de litt ulike former oppskarping man støter på i ulike programmer (RAW-konverteringsprogrammer og rene bildebehandlingsprogrammer).

Oppskarping er en naturlig og nødvendig del av bildebehandling. Bildebrikken i det digital kamera består av et regelmessig mønster (en matrise) av ørsmå sensorer. Når det projiseres andre mønstre på en slik sensorbrikke er det fare for at moiré oppstår. For å hindre dannelsen av moiré er det i et digitalt kamera lagt et filter over sensorbrikken. Dette filteret (kalt "low pass"-filter) gir bildet en meget forsiktig softing (og stenger forøvrig for den infrarød del av lyset). Det er bl.a. særlig for å motvirke effekten (altså en viss softing) av dette anti-moiré-filteret at en viss oppskarping er nødvendig for å gjenskape et godt skarphetsinntrykk.

Les hele artikklen på Akam.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar