Utsnitt 08

Norges mest prestisjefulle konkurranse i kommersielt fotografi UTSNITT, setter søkelyset på norske fotografer og har som formål å fremme fotografiet. Med konkurransen ønsker vi å skape en engasjert debatt om hva et godt reklame/kommersielt fotografi er blant fotografene selv, byråene, media og i samfunnet forøvrig.

UTSNITT skal inspirere og utfordre landets fotografer til å "tenke utenfor boksen" og fremme utvikling og kreativitet blant fotografer og byråer/oppdragsgivere for å utvikle det kommersielle fotografiet videre.

Vinnerne av UTSNITT 2008 behersker suverent tekniske utfordringer og viser kreativitet i forhold til å kommunisere oppdragsgivers budskap gjennom et sterkt visuelt bilde.

HVEM KAN DELTA ?

Profesjonelle fotografer, lærlinger og studenter kan delta i konkurransen.
I kategori nr. 10, "årets nykommer" kan det kun delta studenter, lærlinger og fotografer som på innleveringsfristen kun har praktisert som ansatt eller næringsdrivende fotograf i mindre enn 24 måneder.

2 HVA KAN INNLEVERES ?

Det kan bare sendes inn fotografier som deltakeren selv har tatt etter 1. Januar 2008.

Fotografiene må være uten tekst, logo, el.l.

Fotografiene må ikke fremstå som etterlikninger/plagiater av andres arbeider.

Deltakerene kan levere inn ubegrenset antall bidrag.

Samme fotografi kan ikke innleveres i mer enn en kategori.

3 HVORDAN INNLEVERE ?


Innlevering av fotografier skjer digitalt ved registrering på nettstedet www.utsnitt-nrf.no og vinnere forplikter seg til å sende inn høyoppløselige filer på CD til Fotografiens Hus.

A: Registrering

Deltakeren må først registrere seg på www.utsnitt-nrf.no. Deretter kan deltakeren logge seg inn med sin e-postadresse + passord og starte den digitale innleveringen.

Fotografiene som innleveres må være av filformat: JPEG, med maks bredde 1024 pixler og maks høyde 768 pixler.

Fotografier som sendes inn i kategori 1 - 8 skal merkes med oppdragsgivers navn, telefonnummer og e-post.

Hvert av de innleverte fotografiene vil få et unikt nummer. Når deltakeren har gjennomført innleveringen vil det automatisk komme opp en samleliste som viser hvor mange fotografier som er innsendt og i hvilke kategorier. Innlevering kan foretas frem til innleveringsfristen, jfr. pkt. 4. Det anbefales imidlertid å ikke vente til siste innleveringsdag fordi det kan oppstå treghet i datasystemet.

B: Bildefiler på CD

Alle deltakere må i tillegg til digital registrering sende inn arbeidene på CD (ikke DVD) som høyoppløselige filer.

Filformat TIFF (husk å "flate ut bildet"/"flatten layers". Tiffer med lag/layers aksepteres ikke)

Oppløsning: 300dpi

8 bits/kanal-filer (16 bits-filer aksepteres ikke)

Størrelse: Minste side = 20cm. Husk: Maks 40 MB og min. 10 MB filer.

Fargeprofil: Alle arbeidene må leveres i "Adobe 1998 RGB".

De høyoppløselige filene skal markeres med det enkelte fotografiets unike nummer, tildelt ved registrert under pkt. A ovenfor.

4 INNLEVERINGSFRIST


Innleveringsfrist for CD er 15.01.09. Fotografiets Hus, Rådhusgt. 20, 0155 Oslo. CDene blir ikke returnert.

5 DELTAKERAVGIFT:


Det skal betales deltakeravgift i h.h.t. satsene som fremgår under fanen “kategorier”.

Etter at deltakeren har registrert sine fotografier i h.h.t. pkt. 3 a, vil det automatisk komme opp en samleliste som viser hvor mange fotografier deltakeren har innlevert og samlet deltakeravgift.

Deltakerne betaler deltakeravgiften over en nettbankløsning, og får tilsendt en kvittering.

6 BETALINGSFRIST:


Samlet deltakeravgift må være registrert innbetalt innen 15. januar 2009.

7 ANSVAR


Deltakeren er ansvarlig for innhenting av nødvendig samtykke fra avbildede modeller og evt. andre rettighetshavere til fotografiene eller avbildede motiver. Deltakeren skal holde konkurransearrangøren skadesløs for evt. krav fra tredjemann i denne forbindelse.

Konkurransearrangøren er ikke økonomisk ansvarlig for tap av/skade på innsendt CD-materiell. Deltakeren oppfordres til å ta backup av alle innleverte fotografier.
8 RETTIGHETER:

Konkurransearrangøren har rett til å vise samtlige premierte fotografier vederlagsfritt slik:
- Under prisutdelingsfesten på DOGA den 27 februar 2009.

- På Fotografiens Hus og Fotografi i mars 2009.

- På www.utsnitt-nrf.no

På trykk og web i relevante medier som ønsker å dekke konkurransen.

Utover ovennevnte har konkurransearrangøren ingen rettigheter til de innsendte fotografiene, verken de premierte fotografiene eller de fotografiene som ikke ble premiert.
9 AKSEPT AV KONKURRANSEVILKÅR

Deltakere må godkjenne konkurransevilkårene ved å trykke på knappen

"jeg har lest og akseptert vilkårene".

10 DISKVALIFISERING:


Fotografier som er innlevert i strid med vilkårenes pkt. 1, 2, 3 eller 4, vil bli diskvalifisert uten refusjon av betalt deltakeravgift.

utsnitt ::: Innsending

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar