Mener IKEA stjal ide fra fotoprosjekt

Bergenskunstneren Regin Hjertholm, som for tiden har utstilling i galleri s.e., er, ifølge Bergens Tidende, fortvilet på grunn av IKEAs svenske reklamefilm for senger.

- Jeg har jobbet med dette i så mange år nå. I den tidlige fasen var jeg livredd for at noen ville stjele ideen min og holdt prosjektet mye for meg selv, sier Hjertholm.

Både Hjertholms fotografier og IKEAs reklamefilm består av bilder av sovende mennesker i fugleperspektiv, mens de ligger på en stor seng med hvite dynetrekk.

Hjertholm mener det er flere trekk ved IKEAs reklamefilm og hans egne bilder som er påfallende like:

  • Kameravinkelen er identisk.
  • IKEA bruker samme lyssetting. Et mykt lys i en hvit opplyst scene. Noe som er unormalt for vanlig sovesituasjoner.
  • Scenen er konstant, med mange skiftende personer av ulik alder, opprinnelse og kjønn.
  • Samsoving, går igjen begge steder.
  • I flere av IKEAs bilder blir det brukt hvite dynetrekk uten dyner. Dette er også typisk for Hjertholms bilder.
  • Noen av modellene ligner, som for eksempel familie med gutt som sover opp ned, og hund i seng med eier.


- Dette er et av mitt livs store prosjekter. Det er en katastrofe for meg dersom ideen tilskrives IKEA og ikke meg. Tenkt å bli tatt for å være han kunstneren som kopierer IKEA reklame!

Presseansvarlig for IKEA i Sverige, Ylva Magnusson, hevder imidlertid at det ikke er snakk om noen kopiering:

- Når man jobber i kreative prosesser er det ikke uvanlig at ideer som ligner hverandre dukker opp. Vi har ingenting å vinne på å forsøke å etterligne noen. Tvert om er det viktig at vi forsøker å fremstå så unik som overhodet mulig.

Knut Martin Tande, førsteamanuensis ved juridisk fakultet, sier at Regin Hjertholm ikke kan nekte IKEA å lage kunst eller reklame som bygger på sovende mennesker.

- Dersom reklamefilmen gir den samme estetiske opplevelsen som Hjertholms bilder, slik at de kan oppfattes som samme verk, blir det avgjørende for om dette kan karakteriseres som et plagiat.
/../
- I dette tilfellet er det store likhetstrekk mellom det tidligere og det nye verket, blant annet gjennom bruk av kameravinkel, lyssetting, utvalg av personer (og dyr), plassering av personer (og dyr), og plassering av dyner,
sier Tande.

Det springende punkt er knyttet til at Åndsverkloven kun verner verkets utforming, men derimot ikke ideer, teknikker, kunnskap eller metoder. Når det snakkes om at "ideen er stjålet" er dermed det lite relevant i denne sammenhengen. Utviklingen av studiofotografiet er da også ofte knyttet til forsøk på å gjenskape og forbedre andre fotografers teknikk, noe som utvikler faget. Dersom dette skulle være ulovlig ville de fleste former for etstetisk, kreativ virksomhet få det svært vanskelig.

Skjønt det finnes saker som kan synes mer "opplagte", f eks denne.

Kunstner mener IKEA stjal ideen hans - bt.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar