Blitsfotografering med korte lukkertider

For nye lesere poster jeg en populær artikkel på nytt: David Ziser har laget en svært god tutorial om hvilke effekter en kan oppnå ved å bruke høyere synkhastighet ved blitzfotografering enn det kameraet er beregnet for.

Ziser understreker at en ikke skal høre på de som mener at en ikke bør anvende blits. Hemmeligheten er i stedet å lære seg hvordan en kan styre lyset for å fremkalle nettopp den stemningen som en ønsker i et bilde.

Flere av tips finner du på Digitalprotalk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar