Skapelsen av verdener som ikke eksisterer!

Bilder Nordic School of Photography inviterer til miniseminar med Ashley Cameron og Peder Songedal.

Ashley Cameron er en Englands mest anerkjente og best betalte reklamefotografer. Torsdag 10. april kommer han til Norge for å holde et miniseminar om Photoshop composite - hvordan man skaper digitale verdener gjennom god planlegging av flere opptak, for så å sette alt sammen i Photoshop i etterkant. Å skape bilder slike at fotografen mestrer lys på location og i studio, har gode tekniske ferdigheter i photoshop, visuell kreativitet og god fantasi.

Ashley startet sin karriere som fotograf allerede i 1984 da han jobbet deltid på en kombinert foto- og Macbutikk. Han lærte seg fort photoshopping og subsidierte tidlig egen karriere ved å retusjere for flere anerkjente engelske fotografer. Karrieren utviklet seg raskt med egne kunder, og i dag er han en av Englands best betalte reklamefotografer. Han beskriver seg selv om en problemløsende fotograf, hvor kunnskap innen fotografering og retusjering er to like viktige suksessfaktorer.

Ashley har i dag verden som arbeidsplass og jobber for mange internasjonale konsern. Chrysler, Ford, Fiat, Mercedes, Nissan, Scania, VW, British Airway, Delta Airlines, Star Alliance, The Times, AT&T, Ericcsson, Fuji, Toshiba, Guiness, Heinz, Yahoo og Citibank er noen av kundene hans. Du kan ser mer av hans arbeide her

Kvelden med Ashley vil handle om hvordan en planlegger, gjennomfører og etterabeider flere opptak for å skape fotografier av verdener som ikke eksisterer ved hjelp av sammensetting i Photoshop. Teknikken kalles på nynorsk Photoshop composite.

Peder Songedal vil innlede kvelden med å vise noe av sitt arbeide hvor bildene er skapt i Photoshop. Peder er utdannet ved Rochester School of Photography i Editorial and Advertising Photography. Etter å ha jobbet i Hydro Media startet han sitt eget studio i Oslo. En effektiv arbeidsflyt mener Peder er viktig for å frigjøre mer tid til kreativt arbeide for kundene sine.

Peder bruker digitale manipulasjonsteknikker på alt fra mat til mennesker for å få frem kundens budskap på best mulig måte. Peders kunder inkluderer Aftenposten, Apple, Bacardi-Martini, Canon, Hyundai, Jack Daniel´s, Melk.no, Norsk Hydro, Prior, Silver, Troll Tech, Subaru, Ultrasport, og Yara.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar