Tips om lyssetting

Tre punkts lyssetting











Dramatisk lyssetting










"Hardt" versus "mykt lys"










Utendørs lyssetting










Bruk sola som hovedlys










Hentet fra dette kurset.

Kommentarer